Depilace

Kosmetick studio a salon Praha 6

De­pi­la­ci o­bo­čí, hor­ní­ho rtu, bra­dy, ru­kou, no­hou, pod­pa­ží a tří­sel pro­vá­dí­me po­mo­cí te­plých vos­ků. Sa­mo­zřej­mos­tí je od­bor­né pro­ve­de­ní a pou­ži­tí zklid­ňu­jí­cích pří­prav­ků po pro­ve­de­ném zá­kro­ku.

 

EXTRA Jednoduše, efektivně a s ohledem na citlivost Vaší pokožky !

 

       
Ukázka depilace třísel před                   Ukázka depilace třísel po

Kosmetick studio a salon Praha 6